Wczesne lato Oferta specjalna

B?d? wczesn? rezerwacj? w hotelu Calypso i zaoszcz?dzi? 10% od ceny wymienione.
Wa?ny dla rezerwacji od 04/28/17 do dnia 06/30/17. Minimum 3 noce.
1o dziecko do lat 12 pobyt bezp?atny, w dwuosobowym pokoju standard + dostawka (Camping ?ó?ko).
H Oferta wa?na w zale?no?ci od dost?pno?ci dla wszystkich typów pokój ze ?niadaniem w formie bufetu BB.

W celu uzyskania dalszych informacji jeste?my do Pa?stwa dyspozycji <2716 ci?> s?u?y?.