Early Summer ?peciálna ponuka

Urobi? skoré výhradu Hotel Calypso a u?etrite 10% z uvedenej ceny.
Platí pre rezervácie od 04/28/17 do roku 06/30/17. Minimálne 3 noci.
1o die?a mlad?ie ako 12 rokov zadarmo v dvojposte?ovej izbe Standard + prístelka (Camping lô?ko).
H Ponuka platí v závislosti od dostupnosti v?etkých typov izieb s ra?ajky formou bufetu BB.

Pre ?al?ie informácie sme vám k dispozícii slú?i?.